Në vitin 1994 garës “Kangourou” i është dhënë çmimi “d`Alembert prix”, nga Shoqata e matematikanëve të Francës, për veprën më të mirë të popullarizimit dhe shpërndarjes së matematikës. Përveç kësaj, Gara “Kangourou” është shquar për kontributin e SAJ të rëndësishëm në pedagojinë matematike. Po ashtu, gjatë simpoziumit ndërkombëtar për mësimin e matematikës të mbajtur në Kopenhagë në Korrik të Vitit 2004, André deledicq Mori çmimin “prix Erdös”, që Jepet çdo 2 vjet, nga Federata Botërore e garave Kombëtare të matematikës. Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (programme pour l`évaluation internationale des étudiants-Pise) është një hulumtim ndërkombëtar në nivel Botëror i Cili bëhet nga Ana e organizatës për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik (OCDE) në vendet anëtare DHE JO-anëtare të kombeve për nxënësit 15 vjeçar e ku vlerësohen performancat e nxënësve në matematikë, shkencë, dhe Lexim. Për Herë të parë KY lloj hulumtimi është kryer në vitin 2000 dhe pastaj është përsëritur çdo tre vjet. Kjo është bërë me qëllim të përmirësimit të politikave arsimore. [1] po ashtu, së shpejti do t`Ju njoftojmë se ku Mund ta bleni librin me zgjidhjet e detyrave të kangourou 2018 dhe detyra për ushtrime. Hulumtime të ngjashme me hulumtimet Pisa janě Edhe Trendet ndërkombëtare në fushën e matematikës dhe të shkencës (TIMSS) si dhe progres in International Reading alphabétisation Study (PIRLS) organizuar nga Shoqata ndërkombëtare për vlerësimin e arritjeve arsimore, ETJ . Çdo nxënës Merr dorëshkrimin e testit dhe një kohë prej dy orësh për Testim. Një pjesë e testit është me zgjedhje të shumëfishta dhe një pjesë tjetër përfshinë përgjigjet e hapura me shkrim. Ka gjashtë orë e gjysmë për vlerësimin e materialit, por çdo nxënës NUK testohet në të gjitha pjesët. Pas testit njohës, nxënësit kalojnë gati një orë kohë Duke IU përgjigjur një pyetësori MBI sfond Duke përfshirë shprehitë e të mësuarit, motivimin dhe Familjen. Drejtorët e shkollave plotësojnë një pyetësor për përshkrimin e demografisë së shkollës, financimin, ETJ.

Në vitin 2012, pjesëmarrësit Ishin, për Herë të parë në historinë e testimit dhe të vlerësimit në një shkallë të Madhe, Duke ofruar një lloj të RI të problemit, d.m.th. PROBLEME Interaktive (komplekse) që kërkojnë eksplorim të një pajisje të re virtuale. 5 [6] nxënësit të cilët testohen nga Pisa janě ATA të cilët, në fillim të periudhës së vlerësimit kanë mbushur moshën mes 15 vjet e 3 muaj dhe 16 vjet e 2 muaj. Viti shkollor i nxënësve NUK mirret në konsideratë.